Lịch Sự Kiện

 1. Douglas College (04/08/2023 – 7:30pm to 9:00pm)
  Chủ đề: Top chuyên ngành dễ xin việc tại Vancouver
  – Trao đổi trực tiếp với Ms Vân Đặng – Đại diện trường Douglas College
  – Hàng triệu việc làm hấp dẫn, lương cao trong 8 vùng kinh tế sầm uất
  – Cơ hội săn học bổng từ 1,000 => 3,500 CAD
 2. Fanshawe College (12/08/2023 – 9:30am to 11:00am)
  Đang cập nhật.
 3. University of Windsor (15/08/2023 – 7:30pm to 9pm)
  Đang cập nhật.
 4. University of Winnipeg (19/08/2023 – 8:30am – 10am)
  Đang cập nhật.
 5. Heartland International English School (26/08/2023 – 9:30am to 11am)
  Đang cập nhật.
 6. Southern Alberta Institute of Technology – SAIT (28/08/2023 – 08:00pm to 9:30pm)
  Đang cập nhật.
 7. College of Saskatoon (08/09/2023 – 08:30pm to 10:00pm)
  Đang cập nhật.
 8. Urban International School (11/09/2023 – 8:00pm to 9:30pm)
  Đang cập nhật.
 9. Columbia Academy High School (16/09/2023 – 9:30am to 11am)
  Đang cập nhật.
 10. Pattison High School (30/9/2023 – 9:30am – 11am)
  Đang cập nhật.