28 03, 2022

Chúc Mừng Thành Lợi Đậu Visa Du Học Canada – Gap Year 1 Năm, 1 Lần Rớt Visa Mỹ Vẫn Duyệt Visa

2022-03-28T11:36:21+07:00

Được sự đồng ý của học sinh và gia đình, NAT Education xin vui mừng thông báo: Học sinh Thành Lợi đã đậu Visa du học Canada. Bạn sẽ học tại trường ILAC International College (Chương trình Liên thông Đại học) trong 28 tuần từ 28/03/2022 đến 07/10/2022 với học phí 7.006CAD. Và sau đó, sẽ bắt đầu học khóa chính với chuyên ngành Hospitality & Resort Business Management Co-op Xem thêm

Chúc Mừng Thành Lợi Đậu Visa Du Học Canada – Gap Year 1 Năm, 1 Lần Rớt Visa Mỹ Vẫn Duyệt Visa2022-03-28T11:36:21+07:00
17 03, 2021

Thông Báo Thay Đổi Địa Chỉ Văn Phòng

2021-05-11T03:38:51+07:00

Thông Báo Thay Đổi Địa Chỉ Văn Phòng Kính gửi: Quý Khách hàng NATrust Edu World xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng và các đối tác trong thời gian vừa qua. Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi địa chỉ văn phòng của Công ty như sau: Địa điểm văn phòng cũ: - 25/65 Nguyễn Bĩnh Khiêm, Phường Bến Xem thêm

Thông Báo Thay Đổi Địa Chỉ Văn Phòng2021-05-11T03:38:51+07:00
Go to Top